Bodach-sneachda

Se cruth duine a tha ann am bodach-sneachda. Nithear le sneachd. Gu tric, cuirear curranan, clachan, sgarf is ad air.

Canadian snowman.jpg
Bodach-sneachda sa Ghearmailt