Tha blonag na shaill gheal à mucan. Cleachdar ann a bhith a deasachadh biadh.

Aran le blonag air.