Se biorabhaig a tha ann an còmhdach de dh’fhalt brèige airson a’ chinn.

Biorabhaig