Is dòcha gu bheil thu lorg bàs

Paume de main.jpeg

Tha bas na roinn na làimh air taobh a-staigh, eadar na meòir agus caol an dùirn.