'S e banca coitcheann na Rìoghachd Aonaichte a tha sam Banca Shasainn.

Togalach Banca Shasainn, Sràid Threadneedle, Lunnainn

Tha e a' toirt a-mach nòtaichean, agus tha e a' stiùireadh an ruith-airgid, luachan-rèidh agus an solair-airgid.

Eachdraidh

deasaich

Chaidh e a stèidheachadh 27 an t-Iuchar 1694 mar bhanca prìobhaideach aig am Prìomh Morair an Ionmhais, Charles Montagu. Nàiseanaich an riaghaltas Làbarach e ann an 1945. Chaidh e neo-eisimileach ann an 1998.