Tha banais na fhèis an dèidh pòsaidh. Bidh cuirm, biadh agus dannsa ann gu tric.

Banais