Tha baisteadh nuair a’ gabhail a-steach don eaglais Chrìosdail le bhith ga fhrasadh le uisge no ga chur ann an uisge, agus a’ toirt ainm baistidh air.

Baisteadh na h-inbhich