’S e bàr àite far am fritheilear deoch làidir agus air uairean biadh.

Bàr