Aol-tàthaidh

B’e aol-tàthaidh measgachadh de gainmhich, sheumant, agus uisge, air a chleachdadh gus clachan-chreadha a thàthadh còmhla.

Aol-tàthaidh eadar breicean