B’e aodach neo trusgan nìthean a chuireas fear no tè orra airson na coirp a chòmhdachadh; neo stuth air fhighe à clòimh, canach, naidhlean 7c; clò.

Aodach

Tha e mi-laghail ann am Breatainn airson a bhith air an sràid gun aodach.