An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson

Bha an t-Urramach Gilleasbuig Farcharson neo MacFhearchair[1] (1801-1878) na mhinistear agus na bhàrd Gàidhlig. (Beurla: Rev. Archibald Farquharson)

An t-Urramach Gilleasbuig Farcharson
Beatha
Breith Maoilinn, 1800
Dùthaich  Alba
Bàs Tiriodh, 1878
Foghlam
Foghlam Oilthigh Ghlaschu
Cànain Gàidhlig
Dreuchd
Dreuchd sgrìobhadair, bàrd, ministear agus geamair
Gnè ealain bàrdachd

BeathaEdit

'S ann à Siorrachd Pheairt a bha e. Chuir e seachad a bheatha ann an Tiriodh mar mhinistear.

Thuirt an t-Urramach Dòmhnall MacGillEathain mu a dheidhinn:

He was one of the greatest enthusiasts that ever lived for the fostering of a knowledge of the Gaelic language.[2]

Obair SgrìobhaidhEdit

Sgrìobh e leabhran beag anns an naoidheamh linn deug ag argumaid gun robh còir aig na Gàidheil foghlam sgoile fhaighinn anns an Gàidhlig anns a' chiad dol a-mach aig an sgoil. Bha e cuideachd dhen bheachd gun robh còir aig Albannaich le Beurla Ghallda foghlam fhaighinn anns a’ chànan sin anns a' chiad dol a-mach cuideachd.

Sgrìobh e laoidhean, no bàrdachd chràbhach, cuideachd.[3]

IomraigheanEdit

  1. Chleachd e Farcharson, ach 's e MacFhearchair mar is àbhaist
  2. MacLean, Rev. Donald. (deas.) 1915. Typographia Scoto-Gadelica (Edinburgh: John Grant), 119.
  3. Thomson, Derick S. (deas.) 1994. The Companion to Gaelic Scotland (Glasgow: Gairm), 300.

Clàr-leabhraicheanEdit

  • Farquharson, Archibald. 1868. An address to Highlanders respecting their native Gaelic : showing its and the broad Scotch's superiority over the artificial English for the family and the social circle, and also for lyric poetry. (Edinburgh: Glasgow: Oban: Inverness: Stornoway: Maclachlan and Stewart; W. Love; J. Miller; J. Noble; Macpherson) ri fhaighinn aig NLS
  • Farcharson, Gilleasbuig. 1866. Laoidhean le Gilleasbuig Farcharson (Glascho [Glaschu]: Gilleasbuig Mac-na-Ceardadh) ri fhaighinn aig NLS
  • Farcharson, Gilleasbuig. 1870. Laoidhean shioin le Gilleasbuig Farcharson. (Glasgow: A. Sinclair) ri fhaighinn aig NLS

Ceanglaichean a-muighEdit