'S e seòmar mòr anns an t-seann cheàrnaig aig Sabhal Mòr Ostaig a th' anns an Talla Mhòr agus b' àbhaist seòmar bìdh agus cidsin a bhith innte. Thathar ga cleachdadh an-diugh airson chèilidhean, chuirmean-ciùil agus phàrtaidhean.

An Talla Mòr

Thèid mòran air iomrall agus canaidh iad "an Talla Mhòr" ris ann am Beurla, mar 's gur ann tric a nochdas an t-ainm anns an tuiseal thabhartach, m.e. "Tha an dannsa anns an Talla Mhòr."

Bha an Talla Mòr aig Sir Iain Noble.

Eachdraidh

deasaich

Nuair a thog am Màidsear Ailean MacDhòmhnaillchaidh an seann togalach aig Sabhal Mòr Ostaig timcheall air a’ bhliadhna 1827, bha e air raon raon cruidh a dhèanamh den fhearann agus de na monaidhean timcheall air Ostaig, agus tha e coltach gur ann airson fodar a stòradh dhan gheamhradh a bha an Talla Mór, agus gur ann airson beagan gaoithe bhith a’ séideadh troimhe a bha na h-uinneagan móra, gus am fodar a chumail tioram.[1]

Iomraidhean

deasaich
  1. Fiosrachadh bhon Phroif. Ùisdean Cheape, SMO