Chaidh An Tùr a thogail aig an aon am ris a' chuid eile de dh'Àrainn Chaluim Chille aig Sabhal Mòr Ostaig. 'S e seo an togalach as àirde anns an Eilean Sgitheanach. Chaidh a bheachdachadh mar chomharra-stiùiridh air ath-bheothachadh na Gàidhlig [feum air teisteanas]. Chaidh an t-ainm Lochrann an Dòmhnallaich a chur air.

Ceangailean a-muigh deasaich