An Eaglais Shaor (Leantainneach)

Chaidh an Eaglais Shaor Leantainneach a stèidheachadh san Fhaoilleach 2000.

An Eaglais Shaor (Leantainneach), Staffin