B’e Amar a’ ciallachadh rud a ghiùlaineas, neo a chumas, uisge a rinn daoine. Faodaidh peile, neo canal a bhith na “amar”, m.e. tha na aistidhean a’ leantainn air wikipedia.