Am Magh Leamhna

srath ann an Siorrachd Dhùn Breatann an Iar, Alba