'Se galar-sgaoilte a bh'anns an tinneas ris an canar Am Bàs Dubh no A' Phlàigh Dhubh. Mharbh e timcheall air an treas cuid de shluagh na Roinn-Eòrpa mu mheadhan an 14mh Linn (1347-1350).