Altair Seann-Romanach

'S e altair am bòrd aig ceann a-staigh eaglais neo teampuill. Mar is trice, bidh crois a’ seasamh air altairean Criosdaidh.

Ceanglaichean a-muighDeasaich