'S e craobh seargach a tha ann an ailm neo leamhan (Ulmus campestris). Ged a tha iad cumanta ann an Alba, thàinig galar “Dutch Elm Disease” a dh’Alba, is mòran àiteachan eile, agus a marbhas mòran dhaibh. Sgaoilear le ceardabhan beag.

Ailm ann an cladh

Is Ailm an t-ainm air a'chiad litir den sean aibidil na Gaidhlig.