Sa mhìle-bliadhna seo, thoisich àiteachas, agus dh'fhàs an àireamh-shluaigh bho 5 gu 7 muillean.