Bidh an 25mh linn eadar 1 am Faoilleach 2401/2400 is 31 an Dùbhlachd 2500.