Bidh an 24mh linn eadar 1 am Faoilleach 2301/2300 is 31 an Dùbhlachd 2400.