Tha “Urnaigh” a’ ciallachadh iarraidh neo òraid a chur ri Dia, dia neo diathan.

Ceanglaichean a-mach deasaich